eScan Anti-Virus dla małych i średnich firm

Zapewnienie bezpieczeństwa IT jest wspólnym wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw. Patrząc na obecną sytuację bezpieczeństwa cybernetycznego oraz szybkość zmieniających się zagrożeń dla bezpieczeństwa wyzwania stojące przed małych i średnich firmami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i ochrony antywirusowej sieci komputerowych są znacznie zbliżone do dużych przedsiębiorstw. eScan Anti-Virus dla małych i średnich firm (SMB) jest specjalnie zaprojektowanym kompleksowym rozwiązaniem zabezpieczające dla platformy Windows, aby spełnić główne potrzeby małych i średnich firm. Zapewnia dogłębną ochronę przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi za rozsądną cenę.

Bezpieczeństwo IT jest wspólnym problemem wszystkich firm. Analiza obecnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, ewoluujących zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci oraz niezliczonych wyzwań, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jest bardzo podobna do dużych przedsiębiorstw. Małe i średnie firmy polegają na technologiach i sieciach tak samo jak każde duże przedsiębiorstwo. Chociaż większe firmy są dobrze wyposażone w znaczne zasoby, aby chronić się przed zagrożeniami bezpieczeństwa sieci, małe i średnie firmy na ogół nie mogą sobie pozwolić na dedykowane zasoby do obsługi bezpieczeństwa swojej sieci.
eScan Anti-Virus dla małych i średnich firm (SMB) z Cloud Security to specjalnie zaprojektowane kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa, które spełnia potrzeby małych i średnich firm. Zapewnia dogłębną ochronę przed ewoluującymi zagrożeniami przy bardzo niskim koszcie inwestycji. Scentralizowana internetowa konsola administracyjna eScan Anti-Virus for Windows® pomaga administratorowi sieci w ustanawianiu zasad na komputerach klienckich, aby zapobiegać infekcjom malware i zwiększać produktywność poprzez kontrolę dostępu do stron internetowych i kontrolę aplikacji, pomagając w ten sposób wdrażać wysoki poziom bezpieczeństwa IT w celu zapewnienia biznesu ciągłość tak samo jak w dużych przedsiębiorstwach.

.

Nagrody: